Islændinges udtale af dansk

Til NORDAND10 konferencen, der blev holdt i Reykjavík 25. – 28. maj svarede Randi Benedikte Brodersen, Peter Raagaard og Marc Volhardt følgende spørgsmål om Islændinges udtale af dansk: Hvad kendetegner islændinges udtale af dansk? Er nogle udtaletræk vigtigere at lære end andre? Hvilke islandske træk smitter af på islændinges udtale af dansk, og hvilke andre faktorer påvirker udtaleltilegnelsen? Og hvordan kan vi effektivisere udtaletilegnelsen og udtaleundervisningen?

Peter Raagaard har sat sammen en liste over, hvilke udtaletræk der havde betydning for islændinge og danskeres indbyrdes forståelse.

I dagligt sprog kan man kort opridse forskellene mellem islandsk og dansk således:

  •  Dansk har generelt flere vokallyde end islandsk
  •  Islandsk har generelt flere konsonantlyde end dansk
  •  Islandske ord har ALTID tryk på første stavelse, mens dansk har frit tryk
  •  Islandsk har ikke stød

De træk, som har mest betydning for islændinge og danskeres forståelse af hinanden er:

1.  a-kvaliteter: Det islandske a udtales som i dansk “far”, mens dansk har tre a- kvaliteter: Det mørke a som i “far”, det korte som i “hat” og det lyse som i “dag”

2. R – Det islandske r er et “rulle” – r, der udtales ens, uanset, hvor det står i ordet. Dansk har “drøbel-r”, som på tysk og fransk. Dette r bruges kun, når bogstavet står i starten af ordet, ellers bruges det vokaliske r som i “mor” eller en “or”-lyd, når r er del af en -er endelse.

3. “Schwa-e” er den eneste vokal, der kan ende danske ord (bortset fra låneord), mens islandske ord har i, u eller a i deres endelser. Schwa-e bortfalder ofte i daglig tale, da endelser for det meste assmilieres på dansk, mens islandske ord som regel udtales med forholdsvis tydelig udtale af deres endelser. Islændinge vil derfor have tendens til at udtale endelserne tydeligt, når de taler dansk.

4. Tryk: Islændinge vil ofte udtale alle ord i sætningen med tryk på første stavelse. Dette bringer forstyrrelser ind i talerytmen og kan føre til misforståelser.

Her er Peters oplæg fra Glymur.

Randi Benedikte Brodersen, Peter Raagaard og  Marc Volhardts præsentation til NORDAND 10 konferencen handlede om Islændinges udtale af dansk.

Her følger Marcs præsentation fra NORDAND, hvor forskellene beskrives i fonetiske termer.