DANSK PÅ ARBEJDE

Dansk på arbejde er en introduktion til det at arbejde i Danmark. Dansk på arbejde er delt op i fire moduler. Der er opgaver, som fokuser på sprog og samtale, og opgaver som fokuserer på kulturen på en arbejdsplads.

  1. Undervisning før praktikken
  2. Observation på arbejdspladsen
  3. Samarbejde med mentor
  4. Undervisning  efter praktikken


En Kommentar til DANSK PÅ ARBEJDE

Peter Raagaard skriver:
december 9, 2010 d. 1:52 pm

Ment som en introduktion til det danske arbejdsmarked. Det er meningen, at man arbejder med materialet samtidig med, at man er på en dansk arbejdsplads. Som der står i introduktionen:

Hvem kan bruge Dansk på arbejde?
“Dansk på arbejde” er for udlændinge, som vil lære mere dansk og om kultur på en arbejdsplads. For at kunne få glæde af “Dansk på arbejde” skal du kunne forstå og tale dansk, når folk snakker langsomt, tydeligt og om emner, du kender. Du skal også kunne læse lettere tekster.

Hvordan kan man bruge Dansk på arbejde?
“Dansk på arbejde” er for udlændinge, som er på en arbejdsplads og lærer dansk samtidigt. Under hvert tema er opgaver til ’Undervisningen før’, ’På arbejdspladsen’ og ’Undervisning efter’.
Under ’Undervisning før’ er der opgaver, så du kan forberede dig til perioden på arbejdspladsen.
Under ’På arbejdspladsen’ er der opgaver, som du skal løse, mens du er på arbejdspladsen.
Under ’Undervisning efter’ er der opgaver, hvor du bearbejder det, du har lært på arbejdspladsen.

Det skal dog ikke udelukkes, at man som danskunderviser kan finde inspiration i nogle af lektionerne.

-PR