Kunstarter

Mål: At utvide elevenes viten om og gjøre dem oppmerksomme på internasjonalt berømte nordiske musikere, komponister, forfattere, regissørere, skuespillere, designere, arkitekter osv. (listen er ikke dekkende).

Nevn noen kunstarter som du kjenner til

  • Hva slags kunst arbeider du selv med (i skolen eller uten for skolen)?
  • Kjenner du noen kunstnere personlig?
  • Hva slags kunst arbeider han/hun med?
  • Kan du nevne noen berømte kunstnere?
  • Hva slags kunst arbeider de med?

Elevene samler informasjon om forskjellige kunstarter og prøver selv å produsere noe.

  • Tegn eller fortell om den typen kunst de liker best.
  • Hvilken type kunst er mest populær?

Informasjonen blir innsamlet og offentliggjort for andre elever på en nettside, blogside, wiki-side, med PPT-presentasjon, i et album ( Bookr eller Flickr Toys), avis (Glogster), oppslagstavle eller video.