8

Att göra eleverna uppmärksamma på  vilken bild  media ger av Norden och deras invånare.