8

Mål:

Å vekke elevenes oppmerksomhet angående måten mediene fremstiller de nordiske land og deres innbyggere.