Dansk

Mål

  • at øge elevernes viden om og forståelse for folkenes fælles oprindelse, deres fælles kulturarv, ligheder mellem samfundene og det udbredte indbyrdes samarbejde.
  • at styrke elevernes bevidsthed om nordisk indflydelse på de daglige omgivelser
  • at virke befordrende på elevernes lyst til kontakt med vores brødrefolk.
  • at gøre formålet med undervisningen i nordiske sprog tydeligere
  • at lette adgangen for eleverne til og deres forståelse for informationssøgning i bred forstand, at øve eleverne i opsøgning af informationer fra forskellige kilder og bearbejdelse af dem