Norsk

Mål

  • å øke elevenes kunnskap om og forståelse for nasjonenes felles opprinnelse, deres felles kulturarv, likheter mellom samfunnene og utbredt gjensidig samarbeid.
  • å øke elevenes kunnskap om nordisk påvirkning i vårt nærmiljø.
  • å oppfordre elevene til å kontakte våre nordiske frender.
  • å gjøre målet for undervisning i nordiske språk lett forståelig.
  • å øke elevenes kunnskap om og tilgang til informasjonssøking i bred forstand. Å trene eleven i å finne informasjon i forskjellige kilder og vite hvordan de skal bearbeide dem.