Svenska

Mål

  • Att öka elevernas kunskap och förståelse om ländernas gemensamma ursprung, om det gemensamma kulturarvet, om hur lika samhällena är och om det välutvecklade samarbetet som finns mellan länderna.
  • Att öka förståelsen om nordisk påverkan i isländsk miljö.
  • Att öka elevernas lust att ha utbyte med grannländerna.
  • Att göra syftet med att lära sig ett nordiskt språk tydligare. 
  • Att öka tillgängligheten och öka elevernas förståelse för faktainsamling i ett vidare begrepp, träna elever i att samla information från olika källor och att bearbeta den.