Ting i nærmiljøet

 Målsætning: At gøre elever opmærksomme på, hvor mange varer i vores omgivelser er af nordisk oprindelse.

Individuel opgave

  • Elever finder, i samarbejde med deres forældre, mindst 3 ting, varer eller apparater, som er fremstillet i Norden og bruges i hjemmet. Husk tøj og konsumvarer.
  • Tingene/varerne sorteres efter lande. Eleverne opdeles i grupper. Hver gruppe arbejder med et land og laver en udstillingsbås med overskriften “det svenske hjem”, “det finske hjem” osv.

Pararbejde – forskning

  • Eleverne arbejder sammen parvis og udarbejder en liste “Vidste du at”, fx. “Vidste du at din Nokia  kommer fra Finland?” (Madvarer, slik, musikanlæg, møbler, glas, biler, tøj.)
  • Eleverne udarbejder spørgsmål og spørger vejfarende om produkter og varemærker fra nordiske lande. (Dagens spørgsmål.)
  • Eleverne præsenterer “Vidste du at”-listerne og opklæber interview med billeder på plancher.