Saker i närmiljön

Mål: Att uppmärksamma eleverna på  hur många saker runtomkring oss som har nordiskt ursprung. 

Individuell uppgift

  • Elever hittar, tillsammans med sina föräldrar, minst tre saker, varor eller apparater, som är producerade eller formgivna i Norden och som används hemma.  Glöm inte kläder och matvaror.
  • Sakerna/produkterna sorteras efter land. Eleverna delas in i grupper, varje grupp arbetar med ett land och gör en utställning med överskriften ”det svenska hemmet”, ”det finska hemmet”, och så vidare. 

Paruppgift – undersökning

Eleverna arbetar två och två t ex med att göra en ”Visste du att-lista”.  ”Visste du att din Nokia telefon

kommer från Finland”?  (matvaror, godis, hygienartiklar, musikanläggningar, möbler, glas och porslin, bilar, kläder).

  • Eleverna hittar på frågor och frågar folk på stan om varor och varumärken från Norden. (Dagens fråga).
  •  Eleverna presenterar ”Visste-du-att-listan” och klistrar intervjuer och bilder på plakat.