Ting i nærmiljøet

 Mål: At gjøre elevene oppmerksomme på,  hvor mange varer i våre omgivelser er av nordisk opprinnelse.

Individuell oppgave

  • Elevene finner, i samarbeid med deres foreldre, minst 3 ting, varer eller apparater, som er produsert i Norden og brukes i hjemmet. Husk klær og forbruksvarer.
  • Tingene/varerne sorteres etter land. Eleverne deles i grupper. Hver gruppe arbeider med ett land og lager en utstilling med overskriften “det norske hjem”, “det finske hjem” osv.

Pararbeid – forskning

  • Elevene arbeider sammen to og to og lager en liste “Visste du at”, f.eks. “Visste du at din Nokia mobil  kommer fra Finland?” (Matvarer, snop, musikkanlegg, møbler, glassvarer, biler, klær.)
  • Elevene lager spørsmål og stiller spørsmål til mannen i gata om produkter og varemerker fra nordiske land. (Dagens spørsmål.)
  • Elevene presenterer “Visste du at”-listene og limer intervjuer med bilder på plakat.