Forskning

Mål:

  • Att göra ett kort forskningsuppgift som har att göra med  varuutbud, konsumentmedvetenhet och  prissättning av nordiska varor.
  • Att lära sig presentera resultatet på ett passande sätt med passande ordförråd.