Forskning

Mål:

  • Å utføre et kort forskningsprosjekt som har med vareutvalg, forbrukerbevissthet og prisbevissthet å gjøre når det dreier seg om nordiske varer
  • Å fremstille resultater på en passende måte, med passende ordforråd

Gruppeoppgave

Elevene arbeider sammen i grupper. De besøker butikker og legger frem en  undersøkelse i form av et skjema. Skjemaet skal være utarbeidet på den måten at svareren har en rekke svarmuligheter (f.eks 1, 2, 3, 4, 5).

Hensikten med undersökelsen er å undersöke om:

  • forbrukere vet at bestemte varer er nordiske
  • hva de synes om bestemte varer.

 Elevene bearbeider svarene og presenterer dem i form af søyle- eller sirkeldiagrammer. (Integrasjon med matematikk.) Resultatene må presenteres med et passende ordforråd.

Samarbeidsprosjekt

Hvis elevene har en nordisk vennskapsklasse, kan de spørre den om varer fra hjemlandet deres og eventuelt kan klassene sammenligne priser på de samme produktene i de to land. Bankenes nettsider har ofte valutakalkulatorer, hvor man kan omregne beløp i forskjellige valutaer.

Elevene bearbeider svarene og presenterer dem i form af søyle- eller sirkeldiagrammer. (Integrasjon med matematikk.) Resultatene må presenteres med et passende ordforråd.