Næringsliv

Hva er de viktigste yrkene på Island, Danmark, Sverige, Norge, Grønland, Færøyene og Finland?

 • Er det forskjell mellom yrkene hos folk i f.eks. Nord- eller Sør- Norge eller Nord- eller Sør- Sverige?
 • Hvordan da?

 

Hvordan forbinder du de forskjellige land og varemerker? Hva slags varer blir produsert under hvert varemerke?

Volvo, Saab, Scania, Freja, Bang & Olufsen, Maarud, Dansukker, timbur, dagblaðapappír, eldspýtur, smørrebrød, Ecco, Danfoss, Marel, Nokia, Kosta – Boda, Arabia, Tuborg, skinka, OTA-matvörur, Nidar- Bergene, Marimekko?

 • Hva sier disse varene om yrkene i hvert land for seg?
 • Hva er Nordens største naturressurser?
 • Hvordan knytter du produksjonen av disse varene til hvert enkelts lands naturressurser?
 • Hva slags varer blir produsert på Island?

 

Hvilke jobb setter du i forbindelse med:

 •  
  • industri,
  • banker (f.eks bankdirektør, kasserer),
  • fiskeri,
  • landbruk,
  • handels/forretningslivet,
  • helse- og velferdstjenesten,
  • utdanning,
  • Stortinget,
  • Offentlig tjeneste f.eks rettssystemet osv.?

Finn ut hva yrket til foreldrene dine heter på et annet nordisk språk.

 • Hvilke regler finnes om hvilke yrker ungdommer kan ha?
 • Hvor lang kan arbeidsdagen være for de forskjellige aldersgrupper?
 • Finnes det tilsvarende regler i de andre nordiske land?
 • Hvilke rettigheter har du til å få jobb i de andre nordiske land?

 

Hvem av de nordiske land er kjent for: 

 • seilas,
 • oljeutarbeiding,
 • jernmalm,
 • fisking,
 • landbruk,
 • industri,
 • design,
 • skogbruk,
 • fremstilling av pappir,
 • tømmerhogst?

Er disse yrkene knyttet til bestemte landsdeler eller breddegrader?

 

Denne oppgaven passer som kommunikasjonsoppgave på alle skoletrinn.

Elevene samler sammen informasjonen og legger dem ut på en blogside elle wikiside med PPT-presentasjoner, fotoalbum (Bookr eller Flickr Toys), avis (Glogster), på en tavle (linoit) eller som video.