Vardagslivet

Den här uppgiften passar bra att göra ämnesövergripande (modersmål och nordiska språk) och för samarbete mellan elever i olika länder.

Mål:

  • Att lära känna intressanta ungdomsförfattare och att göra en presentation av författaren och hans/hennes böcker.
  • Att uppmuntra elever att skriva berättelser, historier och dikter, t ex om skolan, kärlek och olycklig kärlek samt ha utbyte med andra elever i olika åldrar.

Uppgift:  

Idén är att bilda elevgrupper på skolans inre nät eller samarbetsprojekt mellan olika landsdelar eller länder.   Eleverna skriver berättelser, nyheter, reportage och noveller och  lägger ut dem på nätet så att andra kan få nöjet att läsa dem. Det är möjligt att be eleverna utgå från en bestämd gemensam erfarenhet.

 

Förslag till uppgifter:

  • Undersökningar: Eleverna kan göra undersökningar i sin klass där de ställer frågor om  fritiden t ex om läsning, TV-tittande, idrottsintresse och idrottsutövande. De kan ha kontakt med en klass någon annanstans i landet, i ett annat land/andra länder.  Den klassen gör en likadan undersökning – och sedan  kan klasserna  byta resultat, jämföra och publicera dem, t ex i form av enkla texter och bilder, foton eller collage. 

  • Vänklasser: Elever hittar en vänklass i en annan skola, inom landet eller i ett annat land. Eleverna formulerar frågor  om allt de vill veta som gäller vardagslivet i den andra klassen och vänklassen får i uppgift att besvara frågorna.

  • Brevväxling, klasstidning, fotoalbum med korta texter, kontakt via nätet. Göra jämförelser mellan landsdelar/länder. Klassen ger ut en klasstidning där elever berättar om sig själva i ord och bild; familj, intressen, vad han/hon gör på somrarna o.s.v.  Tidningen skickas till vänklassen som presentation (och klassen får troligen en liknande tidning som svar). Tidningen kan också handla om ungdomars sociala liv, konfirmation, seder och traditioner och intressen. Man kan berätta om favoritskådespelare, -sångare, -idrottsmän, -musik, -mat, -mode, -böcker, -författare. . .

 Fritext.se kan hjälpa dig om du har frågor om hur du ska skriva ”rätt”.