Hverdagslivet

Denne oppgaven er opplagt til integrering av flere fag (morsmål og nordiske språk) og kontakt mellom elever andre steder.

Mål:

  • Å få elevene til å bli kjent med det deres jevnaldrende gjør – hjemme eller i utlandet.
  • Å oppfordre elevene til samarbeid med elever i andre land og bli kjent med deres hverdagsliv.
  • Å få elevene til å øve seg i å fortelle om seg selv og sitt liv, enten på morsmålet eller på et fremmedspråk.
  • At eleven øver seg i å stille, og svare på, spørsmål på en målbevisst måte.

Oppgave:

En idé er å gruppere ungdommene på skolens intranet eller i samarbeidsprosjekt mellom landsdeler eller land hvor elever skriver eventyr, nyheter, fortellinger og historier og legger det ut på nettet til andres fornøyelse.

Elevene kan jobbe ut fra et felles minne.

Utarbeidelse:

  • En undersøkelse: Elevene kan lage en undersøkelse i klassen og stille spørsmål om hobbyer d.v.s. lesing, bruk av fjernsyn, trening/ interesse for sport. De kan ta kontakt med en annen klasse et annet sted i landet, i et annet land/flere land som lager lignende undersøkelser – senere kan klassene bytte på resultater, sammenligne dem og offentliggjøre dem, for eksempel i form av en enkel tekst og tegninger, foto eller kollasj på et plakat.

  • Vennskapsklasser: Elevene får kontakt med en venskapsklasse i en skole i ut/inn landet. Elevene lager spørsmål om alt de har lyst til å vite om livet i landet/ landsdelen til venskapsklassen og de får en mulighet til å svare på disse spørsmålene.

  • Brevveksling, klasseavis, fotoalbum med en kort tekst, kontakt via data. Det er mulig å sammenligne land/ landsdeler. Klassen gir ut en klasseavis hvor hver enkelt elev forteller litt om seg selv i tekst og bilder; familie, hobbyer, hva han/ hun gjør om sommeren osv. Avisen blir sent til vennskapsklassen som en presentasjon (klassen får håpentligvis tilsendt en lignende avis). Avisen kan fortelle om ungdommenes sosial-liv, konfirmasjon,  tradisjoner og interesser. Den kan og fortelle om yndlingsskuespiller, -sanger, -sportsutøver, -musikk, -mat, -mote, -bok, -forfatter…

Hjelpemidler: