Skolen

Mål: Elevene lager korte oppgaver hvor de forsker sitt nærmiljø og leverer resultatet som en rapport og / eller presentasjon.

 • Hvor mange elever går det i din skole?
 • Hvor mange er det i ditt kull?
 • Hvor mange er det i din klasse? (Hvor mange gutter og hvor mange jenter?)
 • Til hvilken tid begynner barn i skolen i ditt hjemland?
 • Hva med de andre nordiske land?
 • Hvor lenge er de i skolen hver dag?
 • Hva gjør de etter skoletid?
 • Hva bruker elevene deres øvrige fritid til (helg og skoleferier)?
 • Varierer det fra land til land?
 • Kommer det an på om de bor ved havet, på landet eller i byen?
 • Finnes det fritidsklubber eller andre aktiviteter i forbindelse med skolen?
 • Finnes det et ungdomsenter?
 • Hvilke aktiviteter er der?
 • Hvor møtes de som ikke har adgang til et ungdomssenter?
 • Hvordan får de tiden til å gå?
 • Hvad er dine jevnaldrende mest interesseret i?
  • jenter
  • gutter
  • jenter og gutter sammen
  • varierer det etter landsdel og land

Oppgave:

 1. Ta et intervju med elever som har forskjellige hobbyer.
 2. Ta et intervju med en som er veldig flink til sport, musikk, til å male eller skrive.
 3. Idoler: Hvilke idoler legger man mest merke til? Idrettsfolk, skuespillere, musikere?
 4. Varierer det etter kjønn/land/landsdel?
 5. Hva betyr det å være idol? Hvilken påvirkning har idoler, direkte og indirekte, på mote, holdning, meninger, ansvar?
 6. “Kjære dagbok …” Skriv om en dag i livet ditt.
 7. Elevene skriver dagbok en bestemt dag, alle tekster samles sammen og offentligjøres en bestemt dato.

Hjelpemidler: