Skolan

G. Skolan

Mål: Att eleverna gör en snabb undersökning i  sitt närområde och redovisar i form av en rapport och/eller presentationer.  

 • Hur många elever finns det i din skola?
 • Hur många elever finns det i din årgång?
 • Hur många elever går i din klass? (Hur många killar, hur många tjejer?)
 • När börjar barn skolan i Sverige? 
 • När börjar barn skolan i andra länder som du känner till?
 • Hur lång är skoldagen?
 • Vad gör man efter skolan?
 • Hur tillbringar eleverna sin fritid? (helger och lov)?
 • Är det olika i olika länder?
 • Är det olika beroende på om man bor vid havet, på landet eller i stan?
 • Hur är fritidsaktiviteter ordnade på din skola?
 • Vilken slags aktiviteter erbjuds på fritidsgården?
 • Var träffas ungdomar som inte har tillgång till en fritidsgåd?
 • Vad gör ungdomar tillsammans?
 • Vad är ungdomar mest intresserade av?
 • tjejer
 • killar
 • gemensamt
 • dela in efter landsdelar eller länder

Uppgift

 1. Intervjua elever som har olika intressen
 2. Intervjua någon som är extra duktig i idrott, musik, konst, att skriva.
 3. Idoler: Vilken slags idoler märks mest? Idrottare, skådespelare, musiker?
 4. Är det skillnad mellan könen/länder/landsdelar?
 5. Vad innebär det att vara en förebild? Vilken påverkan har idoler, direkt och indirekt, på mode, åsikter,  ansvar?
 6. ”Kära dagbok…” Skriv om en dag i ditt liv.
 7. Alla elever skriver dagbok en bestämd dag, texterna samlas ihop och publiceras under rubriken datumet.

 

http://www.fritext.se/svmall.html   kan hjälpa dig om du har frågor om hur du ska skriva ”rätt”.