Interesser

  • Hvad er dine interesser?
  • Nævn eksempler på andre jævnaldrendes interesser.

Gå ind på siden Norden i skolen og mød unge fra andre nordiske lande.

  • Noter hvilke interesser de har.
  • Er der noget der forbavser dig?
  • Hvordan?