Intressen

  • Vilka är dina intressen?
  • Ge exempel på andra intressen som ungdomar i din ålder har!

Gå in på sidan Norden i skolen och möt unga människor  i andra Nordiska länder och bli bekant med

deras syn på livet och tillvaron.

  • Skriv ner vilka intressen ungdomarna har.
  • Är det något som gör dig förvånad?
  • På vilket sätt?