Hobbyer

  • Hva er dine hobbyer
  • Nevn eksempler på hobbyer til andre i din alder.

Gå inn på siden Norden i skolen for å møte unge mennesker rundt om de Nordiske land for å bli kjent med deres holding til livet og tilværelsen

  • Skriv ned hvilke hobbyer de har.
  • Er det noe der som forundrer deg?

Hvordan?