Høytidsdag

Mål: Elevene blir kjent med symboler for de andre nordiske land.

Diskussjon om nasjonaldagen:

  • Hvorfor feirer vi nasjonaldagen?
  • Hvilken dato feirer de andre nordiske landene sine nasjonaldager, og hvorfor?

Individuelt arbeid

  • Elevene lærer nasjonalsangen
  • Elevene velger en av de andre nordiske landene og lærer deres nasjonalsang, læser og illustrere den.
  • Eleven lytter til nasjonalsangene fra de andre nordiske land.

Arbeid i grupper

  • Hver gruppe velger et land.

De finner informasjon angående: nasjonalsang, flagg, bunader (nasjonaldrakt), hvordan feirer de nasjonaldagen sin.

Presentasjon:

Simulasjon, opplesing, lage en plansje, nyhetsartikkel i en avis, eller et nyhetsinnslag på video.

Få gjester fra hvert av de respektive land til å fortelle om tradisjoner, skikk og bruk.

Det er mulig å lage et radio- eller TVprogramm, hvor en representant for hvert av de nordiske land kommer og de sammenligner sine tradisjoner.

Hva er likt/ulikt med nasjonaldagene?

Andre høytidsdager

  • Hva slags informasjon finner du om dagene her nedenfor?
  • Hvorfor blir de feiret, og hvordan?
  • Er det forskjellig fra land til land?
  • Finnes det skikk og bruk angående disse høytidene som ikke kjennes i ditt hjemland?

Sankt Hans, Valborgsmesse, handelsweekenden (Bank Holiday), påske, nyttår, bursdager, første sommerdag, Santa Lucia.