Kommunen

Målsætning: At forstå kommunens position inden for amtet/fylket/lönet eller landet som helhed.

                                                         

Udbytte:

 • Interview med repræsentanter for myndighederne, serviceinstitutioner og erhvervsliv.
 • Video – lydbånd.
 • En radioudsendelse – en tv-udsendelse.
 • En avis – en vægavis – webside.

                                                             

Der lægges vægt på:

Hvad er eleverne tilfredse med i kommunen og hvad vil de ændre?

Har eleverne en mening om brug af landet, miljøbeskyttelse eller nye erhvervsformer i kommunen?

                                                                 

Opgaver:

 • Lav et præsentationsvideo eller en avis som så bliver sendt til en kontaktklasse hjemme eller i udlandet (skolen, interesser, erhverv eller historie). Gerne forbundet med sprogundervisning.
 • Se på kommunen med en digters øjne og/eller med en historikers øjne
 • Læs digte, folkesagn, eventyr, fortællinger om kommunen eller dens stednavne
 • Ligeledes kan eleverne præsenteres for folketro og huldrefolk i landskabet og læsning af folkesagn forbundet med hver kommune
 • Hvad slags væsener, deres boliger, livsstil, egenskaber, udseende og hvordan har deres kontakt med mennesker været
  • Hvilken slags væsener er der sagn om i området?
  • Hvordan er deres boliger og livsmønster?
  • Hvad kan der siges om deres egenskaber og udseende?
  • Hvordan har kontakt mellem mennesker og disse væsener fundet sted og i hvilken sammenhæng?
 • Ikke-humane væsener er forskellige efter landsdele og lande
 • I de nordiske landes folketro findes der væsener som hekse, nisser, havfruer og nøkker
 • Vær opmærksom på muligheden for at eleverne giver deres kontaktklasse oplysninger om den folketro der er forbundet deres kommune og får i stedet oplysninger om en anden slags folketro eller væsener.

                                                                  

Kilder:

Skolens eller kommunens bibliotek

Kommunens eller hjemegnens historie

Offentlig statistik.

Historier og sagn forbundet med hjemegnen

Interview med forældre, slægtninge, naboer

Elevernes egne opdagelser af omgivelserne