Kommunen

Mål:Å forstå kommunens posisjon innenfor kommunen/fylket eller landet som helhet.

Resultat:

 • Intervju med representanter for myndighetene og arbeidssliv.
 • Video – lydbånd.
 • Et radio- eller tvprogram.
 • En avis – en veggavis – nettside.

Det legges vekt på:

Hva er elevene tilfreds med i kommunen og hvad vil de forandre på?

Har elevene noen mening om bruk av land, miljøbeskyttelse eller nye yrkesformer i kommunen?

Oppgaver:

 • Lag en presentasjon på video eller avis som blir sent til en kontaktklasse hjemme eller i utlandet (skolen, interesser, yrke, historie). Dette kan forbindes med språkundervisning.
 • Se på kommunen med en dikters eller en historikers øyne.
 • Les dikt, folkesagn, eventyr, fortellinger om kommunene eller om dens stedsnavn.
 • Presenter for elevene folketro og huldretro i kommunen og lesing av folkesagn forbundet med kommunen.
 • Hva slags vesener er det? Hvordan er deres boliger, livsstil, egenskap, utseende og hvordan har deres kontakt med mennesker vært?
 • Hva slags vesener finnes det sagn om i området?
 • Hvordan er deres bolig og livsstil?
 • Hva kan det sies om deres utseende og egenskaper?
 • Hvordan har kontakt mellom mennesker og disse vesener vært?
 • Ikke-menneskelige vesen er forskjellige etter landsdel og land.
 • I de nordiske land finnes det folketro om hekser, nisser, havfruer og nøkker.
 • Vær oppmerksom på muligheten for at elevene gir deres kontaktklasse informasjon om hvordan folketro er forbundet med deres kommune og får i stedet informasjon om en annen type folketro eller vesener.

Kilder.

Skolens eller kommunens bibliotek

Kommunens historie

Offentlig statistikk

Historier og sagn forbundet med hjemstedet.

Intervju med foreldre, besteforeldre, andre.

Elevenes egne oppdagelser av omgivelsene