Kommunen

Mål: Att eleverna inser kommunens position inom länet eller i landet.  

Resultat:

 • Intervjuer med politiker, servicepersonal och näringslivet.
 • Film – ljudfiler.
 • Radioprogram – tv-program.
 • Tidning – väggtidning – hemsida.

Betoning:

Vad är eleverna nöjda med i sin kommun och vad vill de förändra?  

Har eleverna åsikter om markanvändning, miljöskydd eller nya näringar i kommunen? 

Uppgift:

 • Gör en informationsfilm eller informations-broschyr som sedan skickas till en vänklass i samma land eller utomlands, (skolan, intressen, arbetsliv eller historia). Språkundervisning kan kopplas in.
 • Titta på kommunen med en poets ögon och/eller som historiker.  
 • Läs dikter, folksagor, sagor och berättelser som  hör ihop med kommunen och dess ortsnamn.
 • Man kan även ta upp skrock och skrönor från trakten och läsa folksagor från orten.

 Vilken slags väsen känner man till i trakten?    

 • Hur är deras bostäder och livsmönster?
 • Vilka egenskaper har de och hur ser de ut?
 • Hur var kontakten mellan människor och väsen?
 • Övernaturliga väsen är olika mellan olika landsdelar och länder.
 • I nordisk folktro talas om  väsen som häxor, huldufolk, sjöjungfrur och vattenväsen.
 • Det är värt att peka på möjligheterna att elever ger sin vänklass information och den folktro knuten till sin landsända, och får i stället upplysningar om andra övernaturliga väsen. 

Källor:

 • Skolbibliotek och stadsbibliotek
 • Länsmuséum
 • Hagtölur mánaðarins frá Hagstofa Íslands?
 • Sagor och berättelser
 • Intervjuer med föräldrar, släktingar, grannar…
 • Eleven upptäcker sin egen omgivning