Forskningsprojekt

Mål: Att eleverna gör en undersökning om turism i sin hemtrakt.

  • Kommer det många utländska turister till din hemtrakt och vad gör de där?
  • Vad är de ute efter?
  • Hur är landskapet och hur fungerar arbetslivet?
  • Vad är du stolt över i din hemtrakt eller i ditt land?
  • Vad erbjuder miljön runtomkring dig? Vad kan du visa och göra tillsammans med dem som kommer på besök?

Grupparbete

Planera ett besök. Planera sight-seeing-turer.

  • Vad ska ni berättta när ni åker med era gäster på sight-seeing?
  • Hur delar ni upp guidningen mellan er på turen?
  • Vilka planer måste vara klara i förväg (boendei, mat, resor, kostnad)?

Ordförråd och spåkanvändning

  • Gör en lista över nödvändiga ord och meningar som du vet att du säkert kommer att ha användning för.
  • Öva dig att säga dem högt och öva dig inför dina skolkamrater.