Forskningsprosjekt

Mål: At elevene gjør en undersøkelse angående turisme i deres hjemsted.

 • Kommer det mange utenlanske turister til ditt hjemsted?
 • Hva kommer de for å se?
 • Hvordan er landskapet?
 • Hvordan er næringslivet?
 • Hva er du stolt av i ditt hjemsted og/eller ditt land?
 • Hvilke muligheter finnes det i ditt nærmiljø som kan være av interesse for dine gjester?

Gruppearbeid

 • Forbered et besøk. Forbered utflukter.
 • Hva skal du si når du er reiseleder på de utfluktene?
 • Hvordan vil dere fordele arbeidet med at være reiseledere?
 • Hva må ordnes i forveien (overnatting, mat, transport, utgifter)?

Ordforråd og språkbruk

 • Lag en liste over nødvendige ord og setninger som du helt sikker kommer til med å få bruk for.
 • Øv deg i å si dem høyt for deg selv og for dine kamerater