4

Mål:

Att erbjuda eleverna  yrkespresentationer kopplad till deras närmiljö.

Nyckelord: Yrke, lön, valuta, näringsgrenar, naturresurser.