9

Mål:

  • Att eleverna läser god och varierad litteratur.
  • Att litteraturen öppnar dörren till de andra nordiska ländernas seder och traditioner.
  • Att eleverna får förståelse för vad som är gemensamt i den nordiska kulturen.