Nationaldagen

Mål:  Kulturförmedling:  seder och bruk.

  • De här idéerna kan man använda för alla länderna.
  • Dela in eleverna i grupper och varje grupp drar lott om vilket land de ska arbeta med.
  • Eleverna kan utgå från sina egna erfarenheter när vi pratar om  nationaldagen.
  • Målet är att ta in nationaldagen i klassrumet och eleverna arbetar enskilt eller i grupper.

 Diskussionsämnen.

När är den isländska nationaldagen, och de andra nordiska ländernas nationaldagar? 

Varför firar vi dagen så högtidligt? Hur är det i andra länder?
Vilka andra dagar är märkesdagar här på Island? (Sjómannadagurinn, nýársdagur, sumardagurinn fyrsti).

Enskilt arbete

Rita flaggorna.
Lär dig någon fosterländsk dikt, skriv den, illustera.
Berätta vad man gör på nationaldagen.
Hur ser den isländska nationaldräkten ut?

 Grupparbete

Göra en film om nationaldagarna.
Var och en får en tilldelad roll  när gruppen gemensamt har bestämt vad filmen ska handla om. 

Redovisning. Eleverna visar nationaldagsfirandet på scen  genom att läsa dikter, spela teater, sjunga eller spela intrument.