Regissörer

Mål: Kulturförmedling

Att eleverna blir bekanta med  nordbors del i världens filmhistoria. 

Uppgift

Förbereda presentation av en regissör eller skådespelare.

 Försök se några filmer med den här regissören eller skådespelaren.  

Låna en nordisk film, se den hemma, och berätta kortfattat för klassen vad den handlar om, vem som har regisserat och vilka som spelar i den.  

Visa ett avsnitt ur filmen.

Från bok till film

Välj en film som bygger på en bok. Se filmen och läs boken. Eller läs boken och se filmen. Jämför.

  • Vad finns t ex med i boken som inte är med i filmen och tvärt om?
  • Tycker du huvudpersonerna liknar dem som du föreställt dig i boken? 
  • Ge exempel. (Det här projektet tar längre tid än en vecka och skulle kunna göras i samarbete med t ex isländska.  
  • Läraren/lärarna kan välja de uppgifter som passar bäst vid vart tillfälle. Uppgifter kan göras i grupp, två och två eller individuellt.  

Vad har gjort dem så berömda?

Slå upp namnen: Susanne Bier, Paprika Steen, Lone Scherfig, Leif Magnusson, Joachim Trier, Anne Sewitsky, Jens Lien ochRagnar Bragason.

Välj ut en film som personen du valt regisserat eller spelat med i.  Vad tycker du?