Min idrott

Mål: Att väcka elevernas uppmärksamhet på idrottsutövandet i sin närmaste omgivning.

  • Håller du och/eller din familj några idrotter? Vilka?
  • Vilka idrottsgrenar gillar du bäst? Varför?
  • Har du någon idol inom idrotten? Vem är det?
  • Vilka idrotter kännetecknar vart och ett av de nordiska länderna?
  • Vilka andra idrotter är populära i Norden –  i vart land för sig?

Uppgift:

  • Eleverna gör en lista över de idrottsgrenar som de känner till, och en annan lista över idrottsmän från Norden.
  • Man kan få idéer från dagstidningar, idrottstidningar, hemsidor och från personer som berättar.
  • Eleverna hittar bilder och gör en affisch med några namn, t ex indelad efter idrottsgrenar, och skriver bästa resultat och när det uppnåddes.