3

Mål: Att jämföra sin egen kommun med kommuner av liknade storlek eller av liknande typ.

Idealiskt  är att använda stadens  vänorter som utgångspunkt i de fall det är möjligt.  Man kan också hänvisa till  NORDPLUS nätverk.