Arbete

Mål: Att ta reda på de största näringarna på orten och vilka yrken folk har.

  • Vad försörjer sig folk av här?
  • Vilken slags yrken innebär det?
  • Vilka intressen har invånarna?

Uppgift:

Vad innefattar arbetena på orten? – Rollspel eller powerpoint-show (man kan filma eller göra en presentation som man visar på  nätet).

Teckna eller fota bilder av invånare i arbete och på fritiden – vilken roll har var och en i samhället? Sätt förklarande texter under bilderna. Gör en affish eller ett fotoalbum i t ex  Bookr eða Flicker för att visa resultatet.

Skicka länken till klassens wiki-sida  eller en vän-klass och få motsvarande upplysningar av dem.