Konstnärer

Eleverna bekantar sig med  namnen på listan.

  • Vilka är konstnärerna och från vilka länder kommer de?
  • Vilken konstform sysslar de med?
  • När levde och arbetade de?
  • Vilka är deras mest kända verk?

Eleverna väljer ett namn och letar information som han/hon presenterar för sina klasskamrater.

Det är önskvärt, att eleverna visar konstverk, presenter musik, visar ett klipp ur en film eller läser högt ur en författares bok.

(Ett tips: visa  bókmenntir och kvikmyndir.)

Projektet kan kopplas till ”Nordiska dagar”.   

Man kan undersöka om det ligger några nordiska band på topplistorna,  nordiska filmer på den internationella bioscenen eller på bio här hemma, nyutkomna  böcker eller konstutställningar på gång.