Undersökningar och skapande arbete

Mål:

 • Att eleverna skaffar sig en vidare överblick över hur isländska medier behandlar Norden under en bestämd period.
 • Att eleverna undersöker vad som är mest intressant under var olika perioder.
 • Att elever får förståelse för vilken slags människor som är i rampljuset och varför?

Grupparbete:

Varje grupp/enskild elev kan arbeta med ett bestämt ämnesområde eller landsdel.  Använd fantasin och bearbeta upplysningarna. Varje grupp/enskild elev berättar om sitt område och resultaten.

Grupperna jämför och gör statistik över vilka länder som omtalades mest i media.

Uppgift:

 • Varje grupp/enskild elev undersöker vilka personer och vilka ämnen som är mest i rampljuset.
 • På vilket sätt eller i vilket sammanhang pratar man om de enskilda länderna?
 • Eleverna tittar i tidningar/tímarit (modetidningar, ungdomstidningar, turistbroschyrer, sporttidningar) och böcker med intervjuer och artiklar om och av ungdomar.
 • Vilken bild ger media ungdomar ioch respektive land?

Vänklasser byter tidningar med varandra, de tidningar som är mest lästa och populärast.  Eleverna byter tidningar med mera som de själva har producerat med en vänklass.  s

Tidning för ungdomar

 • Hur ska det vara?
 • Vad ska det handla om?Vem ska skriva/ge ut en sådan tidning?
 • Eleverna gör ett ”skelett” till en sådant  tidning, alltså innehållsförteckning, rubriker, proportioner mellan text och bild.
 • Sätta ihop en drömtidning genom att klippa ut och foga samman bra texter och bilder enligt elevernas önskemål. Ännu bättre om eleverna skriver, tecknar och fotar själva.
 • Gör en tidning för ungdomar i Norden utifrån de här idéerna.  Välj att skriva på norska, svenska eller danska.

Källor

 • Kalle Anka, Tintin, andra seriefigurer, nätet.
 • Aktuella medier; dagsdidningar, nätupplagor, tidningar (isländska och nordiska), radio/TV.
 • Modetidningar, ungdomstidningar, idrottsmagasin, nätsidor och turistbroschyrer.