5

Mål:

  • Att hjälpa eleverna att se sin närmaste omgivning med en främling ögon.
  • Att ge eleverna möjlighet att  planera besök för väntade gäster anpassat till deras ålder och intressen.