2

Mål:

  • Att göra eleverna uppmärksamma på hur många varor i vår miljö som är av nordiskt ursprung.
  • Att uppmärksamma hur stark nordisk prägel vår miljö har och fundera över varför.
  • Källor:

Om Norden

Om Svanenmärkningen