Samla information

Mål:

Att elever reflekterar över hur information om Norden publiceras i isländsk media.

  • Vilken information får vi om Norden i isländska medier?
  • Enskilt eller i grupp,; samla och sortera det som publiceras i isländska tidningar, TV, radio eller andra medier under en vecka.

Idéer till indelning av materialet:

  • Annonser: Mat, kläder, teknologi, andra förbrukningsvaror o.s.v.
  • Kultur: Litteratur, film, konst, enstaka TV-program, serier o.s.v..
  • Nyheter: Idrott – kändisar – politik – artiklar och allmäna nyheter  (som man kan dela in i goda respektive dåliga nyheter).