Att vara värd

Mål: Att göra eleverna medvetna om sin närmaste omgivning och hur den ser ut för dem som kommer på besök.

  • Var i landet bor du?
  • Hur är klimatet? (vinter, sommar)
  • Vilka transportmedel kan du använda om du reser utomlands? (sommar, vinter)
  • Vad skule du helst vilja visa dina jämnåriga nordiska grannar?
  • Hur säger man god dag, gokväll och godnatt på de nordiska språken?

Uppgift

  • Eleverna hittar sin hembygd på kartan.
  • Eleverna hittar bilder tagna i deras hembygd vid olika årstider och skriver korta texter till.
  • Eleverna producerar egna bilder som visar de saker de helst vill visa eller göra tillsammans med gästerna.
  • Eleverna övar sig att använda hälsningasfraserna. .