Fickpengar

Mål:

  • Att eleverna studerar förhållandet mellan arbete och lön.
  • Att eleverna tittar på sin lön omräknad i andra valutor.

Får du fickpengar?

  • Hur mycket får du i veckan?
  • Behöver du arbeta för dem?
  • Har du någon gång fått lön för något annat arbete?
  • I så fall; vilken slags arbete var det?

Undersök hur det här fungerar hos jämnåriga på andra ställen.

Vad är lön?

  • Vad heter den isländska valutan?
  • Hur många danska, svenska, norska kronor kan du få för  1000 isländska?Använd  Valutaomvandlaren på bankernas hemsidor.
  • Vilka valutor används i Finnland, Danmark, Norge och Sverige? Hur mycket får man för 1000 isländska kronor?

Räkna om dina fickpengar till någon nordisk valuta , kolla priset på en biobiljett och någon slags (vanligt)  godis.

Undersök vilka av dina favoritgodissorter som tillverkas i Norden.