Familjen

Mål: Att eleverna kan beskriva sin familj och relationerna mellan familjemedlemmarna.

  • Berätta om din familj och även vilken roll var och en har hemma.
  • Hur är arbetsfördelningen, vem gör vad?
  • Hur är kontakten med mormor och morfar, farmor och farfar, kusiner och andra släktingar?
  • Hur bor far- och morföräldrar, gammelmormor?

Uppgift: Varje elev kan göra en liten scrap-book om sig och sin familj.

  • Redovisning: Presentation av sin egen bok: mitt namn, vilka är min familj, mina intressen…
  • Material att utgå ifrån: Bilder hemifrån, sitt eget liv och sina egna erfarenheter.
  • Arbetssätt: Klassen arbetar tillsammans i grupper och i helklass med att komma på idéer till presentation och redovisningsform. Varje elev gör så sin egen scrap-book med bilder hemifrån.
  • Innehåll i boken: En sida för varje ämne. Personlig utformning, bilder och lay-out.
  • Tidsram: Två till tre veckors projekt som eleverna gör både i skolan och hemma.