6

Mål:  Att eleverna tränar sig på att planera en resa på bästa sätt.

[expand title=”Turisten” trigclass=”highlight”] [/expand]