Såna är vi – hur är ni?

I det här projektet är det möjligt att  välja utvalda delar att arbeta med under en lektion, eller arbeta med det

som ett större projekt och under längre tid. Här kan nämnas samarbete med ungdomar i samma land eller med ungdomar i andra länder. 

Mål: Att eleverna lär känna sig själva bättre och funderar på vad som är likt och olikt hos jämnåriga på andra platser – i sitt land och utomlands.  

A. Mode

Hur är modet i din klass?

  • Vem bestämmer vad som är mode?
  • Vilken slags kläder mår du bäst i?
  • Påverkas du av annonser och reklam?
  • Vilken slags reklam påverkar dig?
  • På vilket sätt?
  • Vilka av dina kläder är producerade i Norden?

Uppgift:

  1. Var och en i klassen svarar på de här uppgifterna.  
  2. Upplysningarna samlas ihop och sorteras efter länder.  
  3. Var och en gör ett förslag  till en sida i en klasstidning.