Min favoritplats

Mål: Att eleverna upptäcker vad det är i närmiljön som de är känslomässigt knutna till.

  • Vilken är din favoritplats?
  • Beskriv platsen som du upplever den.
  • Varför är det din favoritplats?
  • Om den inte ligger alltför långt bort kan du ta en bild.  

Uppgift:

Varje elev sätter en bild av sin favoritplats.  

Alla elever förbereder en kort presentation om sin favoritplats.  

Eleverna utformar en affisch eller en hemsida  med alla favoritplatser och den blir utgångspunkt för  geografi kunskap . Använd idén Kom med till Frankfurt och sätt bilder på en gemensam sida. Projektet kan vara  snävt eller brett. Man kan begränsa det till skolan, kommunen,  eller hela landet.

Använd sidan  Norden förr och nu  för information och för att få bra idéer.