2

Mål:

  • Å gjøre elevene oppmerksomme på hvor mange forskjellige varer i vårt nærmiljø er av nordisk opprinnelse..
  • Å gjøre elevene oppmerksomme på hvordan det nordiske preger vårt miljø og få dem til å vurdere hvorfor.
  • Kilder:

Om Norden

Om Svanenmerket