3

Mål: Sammenligning av hjemkommunen med en kommune av lignende størrelse eller art. (Det er opplagt å bruke vennskapsbyer som grunnlag hvor det er mulig.)

Her passer det bra å bruke vennskapsbyer hvis det er mulig.

Det er også mulig å bruke NORDPLUS programmet.