5

Mål

  • Å få elevene til å se sitt eget nærmiljø med en fremmeds øyne.
  • Elevene skal få en mulighet til å planlegge besøk fra eventuelle gjester og ta hensyn til deres alder og interesse.