6

Temaet “Turisten” har som mål å trene elevene i å bli flinke til å forberede og planlegge reiser.