Å samle informasjon

Mål:

At elevene vurderer hvordan informasjon om Norden blir publisert i islandske medier.

  • Hva slags informasjon får vi om Norden i islandske medier?
  • I mindre grupper eller hver enkelt elev, samler og sorterer det som blir publisert i islandske magasiner, TV, radio eller andre medier i en uke.

Idéer til sortering av materialet:

  • Reklamer: Mat, klær, teknologi, andre forbruksvarer osv.
  • Kultur: Litteratur, film, kunstverk, TV-program, serier osv.
  • Nyheter: Sport, kjendiser, politikk, artikler og andre nyheter (som man kan sortere enten som positive eller negative nyheter).